Inburgeringstoets Buitenland (A0-A1)

Je wilt naar Nederland komen voor gezinsvorming.
Je moet een MVV aanvragen. (MVV is machtiging tot voorlopig verblijf)
Je moet het basisexamen inburgering halen op de ambassade in het buitenland.
Klik hier voor meer informatie >>

Inburgeringsexamen Nederland (A1 – A2)

Je woont in Nederland.
Je bent inburgeringsplichtig of wilt vrijwillig inburgeren.
Je wilt het inburgeringexamen halen.
Klik hier voor meer informatie >>

Staatsexamen NT2 (A2 – B1)

Je woont in Nederland.
Je bent inburgeringsplichtig of wilt vrijwillig inburgeren.
Je wilt het staatsexamen NT2 halen.
Klik hier voor meer informatie >>

2557